ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa tel. 22 828 14 60 fax 22 827 04 63

ALABRI Sp. z o.o.

Ul. Królewska 23/25
00-064 Warszawa

Tel: (22) 115-58-85

biuro@alabri.pl
www.alabri.pl

NIP: 525-237-59-72
KRS: 0000264951

Kapitał zakładowy 50.000 złotych
Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3606