ul. Świętojerska 5/7 00-236 Warszawa tel. 22 828 14 60 fax 22 827 04 63

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail

Rezygnuj

Szkolenia

Nieustannie zmieniające się przepisy (szczególnie podatkowe), konieczność podnoszenia kwalifikacji personelu, jak również aspekty księgowe związane z bieżącą działalnością firmy w danej branży sprawiają, że wiele firm poszukuje oferty kompleksowych usług szkoleniowych.

W ramach naszych usług oferujemy szkolenia w zakresie rachunkowości oraz podatków (VAT, CIT). Oferujemy możliwość opracowania i przeprowadzenia indywidualnego szkolenia dla Państwa zespołu. Wspólnie z Państwem określimy cele szkolenia i opracujemy jego program zgodnie z potrzebami firmy. Korzyści z takiego szkolenia są wielowymiarowe: